To God be the glory

Prijs de Heer, prijs de Heer. Zing lof voor de Heer. (8x)

Aan God zij de glorie, grote dingen heeft Hij gedaan,
Alzo lief had Hij de wereld dat Hij ons Zijn Zoon gaf,
Hij gaf Zijn leven voor verzoening van de zonde,
En opende de levenspoort, dat iedereen naar binnen mag.

Prijst de Heer! prijs de Heer! Laat de aarde Zijn stem horen!
Prijs de Heer! prijs de Heer! Laat de mensen blij zijn!
Oh, kom naar de Vader, door Jezus, de Zoon,
En geef hem de eer, grote dingen heeft Hij gedaan.

Prijs de Heer, prijs de Heer. Zing lof voor de Heer. (4x)

Oh, volmaakte verlossing, gekocht door het bloed,
Voor elke gelovige de belofte van God;
De gemeenste dader, die gelooft oprecht,
Op het moment dat Jezus vergeving schenkt, schenkt.

Grote dingen Hij heeft ons geleerd,
grote dingen heeft Hij gedaan,
En grote vreugde door Jezus de Zoon;
Maar zuiverder, en hoger, en meer zal worden
onze verwondering, ons overwinning wanneer Jezus zien we.

Prijst de Heer! prijs de Heer! Laat de aarde Zijn stem horen!
Prijs de Heer! prijs de Heer! Laat de mensen blij zijn!
Oh, kom naar de Vader, door Jezus, de Zoon,
En geef hem de eer, grote dingen,

Prijst de Heer! prijs de Heer! Laat de aarde Zijn stem horen!
Prijs de Heer! prijs de Heer! Laat de mensen blij zijn!
Oh, kom naar de Vader, door Jezus, de Zoon,
En geef hem de eer, grote dingen heeft Hij gedaan.

Prijs de Heer, prijs de Heer. Zing lof voor de Heer. (4x)

Prijs de Heer!
Praise the Lord, praise the Lord. Sing praise to the Lord. (8x)

To God be the glory, great things he hath done.
So loved he the World that He gave us his Son,
Who yielded His life an atonement for sin.
And opened the lifegate that all may go in.

Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear His voice!
Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice!
O come to the Father, thro’ Jesus, the Son,
And give Him the glory, great things He hath done.

Praise the Lord, praise the Lord. Sing praise to the Lord. (4x)

O, perfect resemption, the purchase of blood,
To ev’ry believer, the promise of God
The vilest offender who truly believes,
That moment from Jesus a pardon recieves, recieves.

Great things He hath taught us,
great things he hath done,
And great our rejoicing thro’ Jesus the Son.
But purer, and higher, and greater will be
our wonder, our vict’ry when Jesus we see.

Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear His voice!
Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice!
O come to the Father, thro’ Jesus, the Son,
And give Him the glory, great things

Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear His voice!
Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice!
O come to the Father, thro’ Jesus, the Son,
And give Him the glory, great things He hath done.

Praise the Lord, praise the Lord. Sing praise to the Lord. (4x)

Praise the Lord!