Remember the Lord

Denk aan de Heer

Denk aan de Heer, denk aan Zijn goedheid,
Denk aan de hoop, waarin U bent geroepen in Zijn naam.
Denk aan de Heer, denk aan Zijn trouw,
Hij is ons licht, Hij is onze kracht, denk aan de Heer.

Denk aan de Heer, houd vast aan Zijn beloften,
Denk aan de genade, die al onze zonden vergeeft.
Denk aan de Heer, denk aan Zijn barmhartigheid.
Lam van God, Gever van het leven, denk aan de Heer.

God van alle tijden, Redder van de mensen,
Machtige Verlosser, Hij is de grote, Hij is geweldig.

Denk aan de Heer, denk aan Zijn offer,
Hij is onze Weg, Hij is onze Waardheid, Hij is ons leven.
Hij is onze Weg, Hij is onze Waardheid, Hij is ons leven.
Hij is onze God.

Denk aan de Heer, denk aan de Heer,
Denk aan de Heer, denk aan de Heer,
Denk aan de Heer.