Rejoice in the Lord alway

Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik, en nogmaals zeg ik, verheug je in Hem,
Ik zeg het nog eens, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer,
En weer zeg ik, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik,en nogmaals zeg ik, verheug je in Hem.
Maak je nergens zorgen over;
Om alles mag je bidden en smeken met dankzegging.
Vertel God al jouw wensen.
En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren door Jezus Christus, onze Heer.
En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren door Jezus Christus, onze Heer.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik, en nogmaals zeg ik, verheug je in Hem,
Ik zeg het nog eens, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer,
En weer zeg ik, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik, verheug je in Hem.
Verheug je altijd in de Heer:
En weer zeg ik,en nogmaals zeg ik, verheug je in Hem.
Amen