Reaching heaven with our song

Heer, we komen voor Uw troon,
Op deze heilige plaats.
Uw heilige naam loven we,
God van genade, God van liefde.
Van U zijn alle zegeningen,
In Uw aanwezigheid is volheid van vreugde aan Uw rechterhand.
Er is blijdschap voor eeuwig.

De hemel bereiken met ons lied,
We leggen als onze fouten voor u neer.
Door middel van een veelheid van liederen, ontstaat een nieuwe lied
Wij mogen staan voor de troon,
Want Hij heeft ons als de Zijne geroepen.
We geven glorie en lof aan God onze Vader.
Nu zie het Lam van God, die onze zonden wegneemt,
Zittende aan de Vaders rechterhand.
Er is een wolk van getuigen die alle hebben gelopen in het geloof.
Belijd Jezus Christus als Koning der Koningen en Heer der Heren,
En eens mogen wij Zijn aangezicht aanschouwen.
De hemel bereiken met ons lied,
We leggen als onze fouten voor u neer.
Door middel van een veelheid van liederen, ontstaat een nieuwe lied
Wij mogen staan voor de troon,
Want Hij heeft ons als de Zijne geroepen.
We geven glorie en lof aan God onze Vader. (2x)