Orphans of God

Orphans of God

Wie onder ons is nooit gebroken?
Wie onder ons is zonder schuld of pijn?
Zo vaak verraden door onze zonden,
Als er zoiets als genade bestaat,
dan bestaat die genade voor levens als deze.

Er zijn geen vreemden, er zijn geen afgewezenen,
er zijn geen wezen van God.
Zovelen zijn gevallen, maar halleluja, er zijn geen wezen van God.
Kom ieder die ongewenst is en vind genegenheid
Kom ieder die moe gestreden is, kom en leg je hoofd te rusten.
Kom ieder die onwaardig is. Je bent mijn broeder.
Als er zoiets als genade bestaat,
dan bestaat die genade voor levens als deze.

Er zijn geen vreemden, er zijn geen afgewezenen,
er zijn geen wezen van God.
Zovelen zijn gevallen, maar halleluja, er zijn geen wezen van God.
O gezegende Vader, kijk op ons neer.
Wij zijn Uw kinderen, wij hebben Uw liefde nodig.
Wij buigen voor Uw troon van genade,
En zoeken uw aangezicht om alles te ontstijgen

Er zijn geen vreemden, er zijn geen afgewezenen,
er zijn geen wezen van God.
Zovelen zijn gevallen, maar halleluja, er zijn geen wezen.
Er zijn geen vreemden, er zijn geen afgewezenen,
er zijn geen wezen van God.
Zovelen zijn gevallen, maar halleluja,
er zijn geen wezen van God.
Who here among us has not been broken?
Who here among us is without guilt or pain?
So oft abandoned by our transgressions,
If such a thing as grace exist,
then grace was made for lives like this.

There are no strangers, there are no outcast,
there are no orphans of God.
So many fallen, but hallelujah, there are orphans of God.
Come ye unwanted, and find affection.
Come all ye weary, come and lay down your head.
Come ye unworthy; You are my brother.
If such a thing as grace exist,
then grace was made for lives like this.

There are no strangers, there are no outcast,
there are no orphans of God.
So many fallen, but hallelujah, there are orphans of God.
Oh, blessed Father, look down upon us.
We are Your children, We need Your love.
We bow before Your Throne of mercy,
and seek Your face to rise above.

There are no strangers, there are no outcast,
there are no orphans of God.
So many fallen, but hallelujah, there are orphans.
There are no strangers, there are no outcast,
there are no orphans of God.
So many fallen, but hallelujah, there are orphans of God.