Opbrengst concerten Alemet voor Open Doors bekend.

Op 17 maart en 8 april heeft Alemet twee concerten gehouden. De concerten stonden in het teken van Open Doors. Aan de hand van filmpjes werd aan de luisteraars getoond wat vervolgde christenen mee moeten maken. Daar omheen zong Alemet liederen rondom het thema ‘Grateful’. We zijn dankbaar dat we in vrijheid mogen leven en kunnen zingen. De collectes die aan het einde van het concert in Epe en Staphorst gehouden zijn, waren volledig bestemd voor Open Doors.

Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering heeft penningmeester Benno Dijkkamp dan ook een cheque van €1250,- overhandigd aan Martijn de Groot van Open Doors. Met dit bedrag hoopt Alemet een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van deze organisatie en zo de vervolgde christenen te ondersteunen.