Loved before the dawn of time

Geliefd voor het aanbreken van de tijd,
gekozen door mijn Maker,
verborgen in mijn Verlosser:
Ik ben van Hem en Hij is van mij,
gekoesterd voor de eeuwigheid.
Als ik vervuld ben met schuld en zonde,
Hij is er om mij te steunen,
Genees mij en vergeef me;
Hij geeft mij kracht om weer door te gaan,
Sterker dan ik was.
Met elke adem die geef,
zal ik dit verlossingslied zingen;
En zal ik toetreden tot het engelenkoor
en alleen Christus loven.
Alle ketens van Satans vloek.
Verbroken doordat Zijn leven gaf,
Voldaan door lijden;
Al de zegeningen die Hij verdient
Gegoten op mijn onwaardige ziel.
Met elke adem die geef,
zal ik dit verlossingslied zingen;
En zal ik toetreden tot het engelenkoor
en alleen Christus loven.
Zingt roem, eer, wijsheid, kracht
voor het Lam op de troon.
Hallelujah, ik zal Hem prijzen.
Zingt roem, eer, wijsheid, kracht
voor het Lam op de troon.
Hallelujah, Ik zal zingen met elke adem die ik geef.
Ik zal zingen dit verlossingslied;
En zal ik toetreden tot het engelenkoor
en alleen Christus loven.
Sterren zullen vervangen en bergen vallen;
Christus zal voor altijd schijnen,
De pracht van de liefde zal niet vervagen.
Aarde en hemel zullen buigen vol ontzag
Meedoen is dit verlossingslied.