Laatste optredens van het seizoen

Alemet heeft haar laatste twee optredens van dit seizoen erop zitten. Op 4 mei verleende Alemet haar medewerking tijdens een herdenkingsdienst voorafgaande aan de dodenherdenking. De dienst vond plaats in de Grote kerk van Epe. We mochten o.a. met het lied ‘In His Love’ getuigen dat we in Gods liefde onze overwinning kunnen vieren. Ook zongen we het Amazing Grace, door Christus zijn onze zonden vergeven en zijn we vrij: My chains are gone, I’ve been set free.

Op zondag 8 mei zong Alemet in de VEG in Heerde. Samen met de gemeente hebben we verschillende liederen gezongen. We stonden stil bij het thema: Ik zal er zijn; in de opvoeding.

We sloten de dienst af met het lied ’Amen’;

Nu alleen maar Amen zeggen,
Al is het met gebroken stem.
Dan je hand in Gods hand leggen.
En op weg gaan achter Hem.