Het zangseizoen van Alemet zit er bijna op.

De afgelopen maand hebben we twee keer mogen zingen. Op 1e Pinksterdag verleende Alemet zijn medewerking in de Vredeskerk in Wezep. Voor ons de eerste keer dat we daar hebben gezongen. We werden dan ook hartelijk ontvangen. Ons slotlied was dit keer; ‘God be with you till we meet again’. Al lopend wensten we de gemeente en elkaar Gods nabijheid toe.
Een week later zongen we in de Kruiskerk in Heerde. Een kerk waar we als Alemet regelmatig onze medewerking aan verlenen. Alleen en samen met de gemeente hebben we verschillende liederen gezongen. Onder andere ‘Lopen op het water’ en ‘Creation sings’.

Donderdag 22 juni heeft Alemet haar laatste optreden van dit seizoen. We zingen tijdens de evangelisatietent campagne op de Van Meursweide in Heerde. Allen hartelijk welkom!