Gospelkoor Alemet zingt met kerst

OENE – Gospelkoor Alemet staat voor een drukke periode. Maar liefst 3 keer treden ze op met een afwisselend kerstrepertoire. Vrijdag 20 december verleent het koor medewerking aan het kerstconcert in de kerk van Emst. Samen met Christelijk gemengd koor De Lofstem worden liederen gezongen, ook zingt Alemet zelf enkele kerstliederen. De zaterdagmorgen daarna, 21 december, zingt Alemet in een levende kerststal tijdens de kerstmarkt te Heerde. In het centrum van Heerde kunt u Alemet horen zingen tussen 10.30-11.00 uur. Tot slot werkt Alemet mee aan de kerstdienst op dinsdag 24 december te Oene. In de kerk van Oene wordt op kerstavond samen gezongen met het kinder- en jeugdkoor en Gemengd koor Jubilate Deo. Daarnaast zingt Alemet 4 kerstliederen. Wij vinden het leuk als u komt luisteren.