Vruchtbaar seizoen Gospelkoor Alemet

Gospelkoor Alemet voerde in 2014 het Kerstproject ‘Verwachten’ uit. Tijdens dit project waren er maar liefst 8 dames in blijde verwachting! Dit is erg bijzonder, ook gezien het thema van deze concerten: “Verwachten”. Alle baby’s zijn inmiddels gezond en wel geboren, van links naar rechts: Jonathan Elbertsen, Rhodé Willems, Daan Koster, Nick Bernard, Lisa Slob, […]

Lees meer

Alemet met appeltaarten

Oene – Gospelkoor Alemet komt, net voor Pinksteren, met de welbekende appeltaartactie. De heerlijke appeltaarten komen van bakker Marcel Commandeur uit Epe. Dinsdag 19 mei kunt u in Oene vanaf 18.00 uur de leden aan de deur verwachten. Met deze actie wil het koor geld ophalen voor het bekostigen van een nieuw Paasproject in 2016. […]

Lees meer

Gospelkoor Alemet start

OENE – Na de zomer start Gospelkoor Alemet weer met zingen. Vorig seizoen heeft het koor diverse optredens gehad in kerken en sloot af met een optreden via Present bij Woonlocatie Rutli in Epe. Kortom een bijzonder zangseizoen waar het koor enthousiast van Gods woord en liefde heeft gezongen. Alemet start dinsdag 9 september van […]

Lees meer

Kerstproject 2014: zing je ook mee?

  Alemet gaat komende Kerst liederen van Sela uitvoeren. Een diversiteit van het repertoire van Sela zal worden ingestudeerd, afgewisseld met traditionele Kerstliederen in een modern jasje.   Ken je Sela of wil je Sela leren kennen, dan heb je nu de kans. Kom dinsdag 16 september om 20.00 uur naar de Ark, Keizerstraat 4 […]

Lees meer

Een lekkere appeltaart met Hemelvaart

Gospelkoor Alemet komt net voor Hemelvaart met de welbekende appeltaartactie. De heerlijke appeltaarten komen van bakker Marcel Commandeur uit Epe. Dinsdag 27 mei kunt u in Oene vanaf 18.00 uur de leden aan de deur verwachten. Met deze actie wil het koor geld ophalen voor nieuwe zangprojecten in 2015. De appeltaarten kosten € 6,00 en […]

Lees meer

Gospelkoor Alemet zingt met kerst

OENE – Gospelkoor Alemet staat voor een drukke periode. Maar liefst 3 keer treden ze op met een afwisselend kerstrepertoire. Vrijdag 20 december verleent het koor medewerking aan het kerstconcert in de kerk van Emst. Samen met Christelijk gemengd koor De Lofstem worden liederen gezongen, ook zingt Alemet zelf enkele kerstliederen. De zaterdagmorgen daarna, 21 […]

Lees meer

Hagepreek Wapenveld

Op hemelvaartdag op 9 mei 2013 werd naar goede gewoonte van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde weer een openlucht dienst gehouden bij Molen de Vlijt in Wapenveld. De plek waar deze gemeente is ontstaan. Het was een mooie en bijzondere dienst waar wij als Alemet ook enkele liederen mochten zingen.

Lees meer

Jubileumconcert 20 april

Zoals je misschien al wel gehoord hebt bestond Alemet dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren hebben we zaterdag 20 april ons jubileumconcert gehouden in de kerk van Oene. Het concert begon om 19:30u en iedereen was van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Het was een geweldige jubileumdag en avond.

Lees meer

Donateur worden

Je kunt ook donateur worden om ons te ondersteunen. Dit kan door voor ons te bidden maar ook door ons financieel te steunen. Dit kan door onderstaand donateurs formulier in te vullen. Je bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld! Hartelijk dank.

Lees meer

Wij bedanken Bruna Hattem

Als Gospelkoor Alemet willen wij Wim Schuring, van Bruna Hattem, hartelijk danken voor een jarenlange steun. Wim, oud lid van Alemet, heeft medewerking aan kerkdiensten en concerten gesponsord. Door zijn steun kon Alemet belangeloos aan vele kerkdiensten meewerken. Tevens is Wim jarenlang voorzitter van het koor geweest, heeft vele concerten georganiseerd, leden enthousiast gemaakt en […]

Lees meer

Heerde zingt op zondag!

Zondag 12 februari hebben wij de muzikale medewerking verleend aan ‘Heerde zingt op zondag’. In deze avonddienst hebben wij verschillende liederen gezongen waaronder: Tot aan die dag, Speak o Lord, Vrede van God, Ik zie uit naar die dag, Amazing grace en ons nieuwe lied The reason we sing. Het was een mooie dienst waarin […]

Lees meer

Orphans of God

Orphans of God Wie onder ons is nooit gebroken? Wie onder ons is zonder schuld of pijn? Zo vaak verraden door onze zonden, Als er zoiets als genade bestaat, dan bestaat die genade voor levens als deze. Er zijn geen vreemden, er zijn geen afgewezenen, er zijn geen wezen van God. Zovelen zijn gevallen, maar […]

Lees meer

To God be the glory

Prijs de Heer, prijs de Heer. Zing lof voor de Heer. (8x) Aan God zij de glorie, grote dingen heeft Hij gedaan, Alzo lief had Hij de wereld dat Hij ons Zijn Zoon gaf, Hij gaf Zijn leven voor verzoening van de zonde, En opende de levenspoort, dat iedereen naar binnen mag. Prijst de Heer! […]

Lees meer

Speak, O Lord

Spreek, O Heer, als wij tot u komen Om het voedsel van Uw Heilige Woord te ontvangen. Neem Uw Waarheid, Vestig het diep in ons; Maak en vorm ons in uw evenbeeld. Dat het Licht van Christus vandaag gezien kan worden. In onze daden van liefde en onze daden van het geloof. Spreek, O Heer, […]

Lees meer

Wij zijn op zoek naar JOU!

Misschien heb je al wel eens van ons gehoord of heb je ons zelfs al een keer gezien tijdens een optreden. Wij zijn een christelijk koor en zingen voornamelijk in kerken tijdens diensten, we organiseren regelmatig een Sing Inn of geven een concert. Lijkt het jou ook leuk om samen met ons liederen te zingen […]

Lees meer

Afscheid van Harrie

Zondag 19 juni hebben we afscheid genomen van onze dirigent. Harrie heeft het koor ruim tien jaar met veel plezier geleid. Helaas heeft hij vanwege drukke werkzaamheden moeten besluiten te stoppen met Alemet. In een feestelijke dienst werd stilgestaan bij het thema ‘Way of life’. Dit thema sloot perfect aan bij het afscheid. Samen hebben […]

Lees meer

Remember the Lord

Denk aan de Heer Denk aan de Heer, denk aan Zijn goedheid, Denk aan de hoop, waarin U bent geroepen in Zijn naam. Denk aan de Heer, denk aan Zijn trouw, Hij is ons licht, Hij is onze kracht, denk aan de Heer. Denk aan de Heer, houd vast aan Zijn beloften, Denk aan de […]

Lees meer

Rejoice in the Lord alway

Verheug je altijd in de Heer: En weer zeg ik, verheug je in Hem. Verheug je altijd in de Heer: En weer zeg ik, en nogmaals zeg ik, verheug je in Hem, Ik zeg het nog eens, verheug je in Hem. Verheug je altijd in de Heer, En weer zeg ik, verheug je in Hem. […]

Lees meer

Reaching heaven with our song

Heer, we komen voor Uw troon, Op deze heilige plaats. Uw heilige naam loven we, God van genade, God van liefde. Van U zijn alle zegeningen, In Uw aanwezigheid is volheid van vreugde aan Uw rechterhand. Er is blijdschap voor eeuwig. De hemel bereiken met ons lied, We leggen als onze fouten voor u neer. […]

Lees meer

Mighty Spirit

Er is een machtige Geest stralend in de lucht. Hij roept de vermoeiden naar grazige weiden om neer te liggen. Er is een machtige Geest, die het onvruchtbare land doorkruis, Hij zaait oneindig liefde, vers fruit komt op uit het zand. De oogsttijd nadert, de zeis is in Zijn hand. Ga iedereen vertellen dat liefde […]

Lees meer

Loved before the dawn of time

Geliefd voor het aanbreken van de tijd, gekozen door mijn Maker, verborgen in mijn Verlosser: Ik ben van Hem en Hij is van mij, gekoesterd voor de eeuwigheid. Als ik vervuld ben met schuld en zonde, Hij is er om mij te steunen, Genees mij en vergeef me; Hij geeft mij kracht om weer door […]

Lees meer

Lord save us now

Heer verlos ons nu. Strek Uw hand uit. Wij zien de donkere wolken samenpakken. Vader verlos ons nu. Wij zijn hopeloos. Niemand anders kunnen wij vertrouwen. Heer wij roepen U. Antwoord! Heer wij roepen U wanhopig aan. Wij zitten gevangen tussen de soldaten en de zee. Heer verlos ons nu. De nacht valt en de […]

Lees meer

Amazing Grace

Geweldige genade Geweldige genade, hoe lieflijk het geluid, dat redde een zondaar als mij. Ik was eens verloren, maar ben nu gevonden, was blind maar nu kan ik zien. Het was genade die mijn hart leerde te vrezen en genade die mijn angsten bevrijd. Hoe wonderlijk openbaarde zich die genade Op het uur dat ik […]

Lees meer

REPERTOIRE

Alive, forever, amen Licht van de Wereld Als ik in uw hemel kom Lord save us now Be still Loved before the dawn of time Breath of Heaven Mighty Spirit Bridge over troubled water O magnify the Lord Celebrate the victory Reaching heaven with our song Gloria Rejoice in the Lord alway Herstel mijn eerste […]

Lees meer