Amazing Grace

Geweldige genade

Geweldige genade, hoe lieflijk het geluid,
dat redde een zondaar als mij.
Ik was eens verloren, maar ben nu gevonden,
was blind maar nu kan ik zien.

Het was genade die mijn hart leerde te vrezen
en genade die mijn angsten bevrijd.
Hoe wonderlijk openbaarde zich die genade
Op het uur dat ik voor het eerst geloofde

Mijn kettingen zijn verdwenen, ik ben vrijgelaten
Mijn God, mijn Verlosser, heeft mij vrijgekocht.
En als een vloedgolf regeert Zijn barmhartigheid
Oneindige liefde, geweldige genade.

De Heer heeft mij verlossing beloofd.
Zijn woord bevestigt mijn hoop.
Hij zal mijn schild en deel zijn
zolang het leven duurt.

Mijn kettingen zijn verdwenen, ik ben vrijgelaten
Mijn God, mijn Verlosser, heeft mij vrijgekocht.
En als een vloedgolf regeert Zijn barmhartigheid
Oneindige liefde, geweldige genade.

Mijn kettingen zijn verdwenen, ik ben vrijgelaten
Mijn God, mijn Verlosser, heeft mij vrijgekocht.
En als een vloedgolf regeert Zijn barmhartigheid
Oneindige liefde, geweldige genade.

De aarde zal spoedig vervagen als sneeuw
De zon zal niet meer schijnen.
Maar God, die mij hier beneden roept,
zal voor altijd de mijne zijn,
U bent altijd de mijne.
Amazing grace, how sweet the sound,
that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I’m found,
was blind, but now I see.

Twas grace that taught my heart to fear
and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed

My chains are gone, I’ve been set free
My God, my Savior, has ransomed me
And like a flood His mercy rains
Unending love, Amazing grace.

The Lord has promised good to me.
His word my hope secures.
He will my shield and portion be
as long as life endures.

My chains are gone, I’ve been set free
My God, my Savior, has ransomed me
And like a flood His mercy rains
Unending love, Amazing grace.

My chains are gone, I’ve been set free
My God, my Savior, has ransomed me
And like a flood His mercy rains
Unending love, Amazing grace.

The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine.
But God, Who called me here below,
will be forever mine
You are forever mine